Застраховката е микс от свободно избираеми рискове, защитаващи материалния интерес както на собствениците, така и на трети заинтересовани лица. Застраховат се Индустриални и търговски сгради, както и Застраховка на жилища и домашно имущество постоянно или  временно обитавани вили и къщи.

 

Как да изберете подходящ продукт?

 

За да сключите застраховка, която да бъде адекватна на Вашите застрахователни интереси, е необходимо да бъдат направени  анализ и преценка, съобразени с избора на застрахователна сума, включване на необходимите рискове и дефиниране на допълнителни покрития, според видовете активи.

 

Към кого да се обърнете за професионален съвет и анализ на Вашите застрахователни интереси?

 

Екипа на ОББ Застрахователен Брокер ще Ви предоставят възможност за консултация по телефон, имел или среща в удобно  за Вас време и място, в рамките на работния ден.

 

Как се определя застрахователна сума?

 

Застрахователната сума се определя според действителната (възстановителна) стойност на актива. Можете да използвате различни методи:

  • експертна оценка от лицензиран оценител. Всяка една от посочените стойности в оценката Пазарна, възстановителна или ликвидационна, може да бъде избрана за дефиниране на застрахователна сума.
  • Избор на балансова стойност.

 

Какви са Вашите възможности за заплащане на застрахователна премия?

 

Застрахователната премия може да бъде уговорена с еднократно или разсрочено плащане.

 

Какъв срок на застрахователния договор може да бъде избран?

 

Застрахователен договор се сключва обичайно за една година. Може да бъде използвана и краткосрочна месечна тарифа за определяне на срок на застраховката по-малък от дванадесет месеца.

Определени застрахователни продукти или действащи промоционални условия, позволяват сключване на застрахователен договор за повече от една година.