Членство в Авто-Мото и Асистънс Клуб

Членство в Авто-Мото и Асистънс Клуб

CASCO

...a voluntary insurance for building on compulsory Car TPL insurance, delivering additional insurance coverage.

Compulsory Motor TPL

...for caused property damages or body injuries due to possession or use of motor vehicles.

Fire and other perils

Застраховат се Индустриални и търговски сгради, както и Застраховка на жилища и домашно имущество постоянно или временно обитавани вили и къщи.

Застраховка на Имуществени интереси

Застраховка срещу Пожар и други рискове, катастрофични или обичайни природния явления, водещи до тотална загуба или частични повреди, според потребностите и индивидуален интерес на застрахованите лица, както и трети ползващи лица.