Застраховка срещу Пожар и други рискове, катастрофични или обичайни природния явления, водещи до тотална загуба или частични повреди, според потребностите и индивидуален интерес на застрахованите лица, както и трети ползващи лица. Застраховат се Индустриални и търговски обекти, както и Застраховка на жилища и домашно имущество постоянно или  временно обитавани вили и къщи.

 

Как да изберете подходящ продукт?

 

За да сключите застраховка, която да бъде адекватна на Вашите застрахователни интереси, е необходимо да бъде направен анализ и преценка, съобразени с избора на застрахователна сума, включване на необходимите рискове и дефиниране на допълнителни покрития, според видовете активи.

 

Към кого да се обърнете за професионален съвет и анализ на Вашите застрахователни интереси?

 

Екипа на ОББ Застрахователен Брокер ще Ви предоставят възможност за консултация по телефон, имел или среща в удобно  за Вас време и място, в рамките на работния ден.

 

Как се определя застрахователна сума?

 

Застрахователната сума се определя според действителната (възстановителна) стойност на актива. Можете да използвате различни методи:

  • Експертна оценка от лицензиран оценител. Всяка една от посочените стойности в оценката Пазарна, възстановителна или ликвидационна, може да бъде избрана за дефиниране на застрахователна сума.
  • Избор на балансова стойност.
  • Определяне на застрахователна сума на база „Първи риск” – лимит на застрахователна отговорност, който се ползва до  изчерпването му  при изплащане на застрахователно обезщетение, в следствие на застрахователно събитие.

 

Какви са Вашите възможности за заплащане на застрахователна премия?

 

Застрахователната премия може да бъде уговорена с еднократно или разсрочено плащане. Не се приема разсрочено плащане при определена на минимална премия, както и при избор на застрахователен договор с лимит на отговорност „Първи риск”.

 

още...