Важно е да знаете, че има на кого да се обадите.

 

Нормално, вашата застраховка Гражданска отговорност ви дава увереност, че сте защитен, но все пак е важно да знаете, че има на кого да се обадите, за съвет какво да предприемете в необичайна ситуация.

За консултации може да се обърнете към наш служител на телефон +3592 811 2841 или и-мейл: ubbib@ubb.bg.

 

 

Ако не сключа застраховка?

 

Контрола за сключването на застраховка Гражданска отговорност е възложена на органите на МВР и в частност КАТ. В този случай сте изложен на непрекъснат риск да бъдете санкциониран с наказанието предвидено в закона за движение по пътищата. Въпреки тежеста на тази санкция, тя е несъизмерима с това, което ще дължите в случай, че нанесете вреди в следствие на ПТП. Кодекса на застраховането предвижда покритие от 2 000 000 лева за имуществени вреди и от 10 000 000 за неимуществени (причиняване на смърт по невнимание например).

 

Кога застраховката ми спира да работи?

 

Застрахователя има право да прекрати вашата застраховка в случай, че просрочите задължението си да заплатите поредна вноска по застрахователната премия с 15 дена.

Никога не шофирайте след употребата на алкохол. В тези случай застрахователя, ще има правото на регрес към вас, след като изплати причинените вреди на трети лица. Същото важи и за случайте на шофиране без свидетелство за правоспособност за управление на МПС.

 

обратно