Застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" е изградена от законодателя система за финансова защита за предотврятяване на спорове повдигнати от ощетени трети лица в случай на неплатежоспособност от страна на причинителя на телесна повреда или имуществени щети, при всяко събитие възникнало следствие на пътно-транспортно произшествие (ПТП). 

 

Как работи системата?

 

Собствениците или ползвателите на Моторни Превозни Средства (МПС),  посредством сключването на полица Гражданска отговорност към лицензиран застраховател, прехвърлят риска за изплащане на обезщетение към трети лица, чиито интереси биха били засегнати в следствие на ПТП. Размерът на засегнатите интереси се оценява и изплаща безусловно от застрахователя на пострадалата страна в определен срок, като по този начин се гарантира обезщетяването на причинените вреди, които често биха достигнали размери непосилни за изплащане от страна на причинителя. Задължителният характер на тази застраховка, както и изграденият Гаранционен фонд, предопределя всеобхватност на тази система. Законодателя определя застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" като задължителна чрез чл. 249, ал. 1 от Кодекса на застраховането (КЗ), а посредством чл. 253, ал. 3 възлага контрола на Министрство на Вътрешните Работи (МВР). Застраховка е длъжен да сключи всеки, който притежава или използва моторно превозно средство - чл. 259 от КЗ.  Застраховател, който извършва задължително застраховане, не може да откаже сключване на договор за съответната задължителна застраховка - чл. 250 от КЗ.

 

Как да сключа полица?

 

Контрола за сключването на застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е последващ. Това означава, че сключването на застраховката е отговорност на застрахования, който трябва да следи за това винаги да има активна полица. ОББ Застрахователен Брокер ви предоставя разнообразни възможности, за да направите това.

Полица Гражданска отговорност може да сключите във всеки един от клоновете на Обединена Българска Банка. Там освен застраховката, ще получите и улеснения свързани с плащането, които банката предлага.

Полица Гражданска отговорност може да сключите и чрез телефонно позвъняване или и-мейл до наш сътрудник, който ще ви помогне, както в избора така и в снабдяването със съпътстващите документи.

 

Предимствата, които ОББ Застрахователен Брокер предоставя.

 

Едно от най-съществените предимства, които ОББ Застрахователен Брокер предоставя за ваше ползване е системата за следене на застраховките, които изтичат. По този начин се опитваме да ви заместим в ангажимента, за поддържане на активна застраховка, вменен ви от закона. Още преди да изтече старата ви полица, ние ще сме подготвили най-изгодните за вас предложения. Сигурно сте забелязали колко динамичен е пазара на предлаганите застрахователни услуги. Застрахователните компании променят непрестанно своите тарифи, повлияни от най-разнообразни фактори. Бихме искали да ви уверим, че година по-късно когато вашата полица изтича, пазара на Гражданска отговорност ще изглежда съвсем различен от преди година, когато сте провели вашето последно проучване. Благодарение на нашето познаване на пазара бихме могли да ви предложим най-добрите оферти в момента, съобразени с вашите изисквания.

още...