Какво означава КАСКО?

 

Името на застраховката CASCO е акроним от първите букви на думите Casualty and Collision (произшествие и сблъсък). 

 

Какво застрахователно покритие мога да получа?

 

Покрити са рисковете които биха довели до пълна или частична загуба на моторно превозно средство (МПС), като в зависимост от избора на клиента застраховката може да бъде сключена за "всички рискове" или да бъдат изброени различни клаузи в договора. Във вторият случай обичайно за базово се смята покритието "Пожар и природни бедствия", а в допълнение на това могат да бъдат активирани дурги рискове описани в отделни клаузи от общите условия на застрахователната компания. Доброволният характер на застраховката, както и разнообразието от покрити рискове предлагани от застрахователите допринася за големият брой продукти предлагани на пазара.

 

Как да избера къде да се застраховам?

 

Изборът на застраховка зависи от вашите очаквания и изиквания, както към покритията на полицата, така и към цената на застраховката. Застрахователите предлагат различни основни и допълнителни покрития,  разнообразни условия за  калкулиране на премията (цената на застраховката), както и условия за определяне и изплащане на обезщетенията. Поради огромният обем информация, която трябва да се ананлизира, хората често правят своя избор на базата на слухове или неясни твърдения, което може да доведе до допълнителни разходи на застрахования. За да направите своят информиран избор бихте могли да се свържете с наш консултант, който ще ви помогне при сключването на застраховката - ОББ Застрахователен брокер работи с всички водещи застрахователни компании.