Членство в Авто-Мото и Асистънс Клуб

Членство в Авто-Мото и Асистънс Клуб

Каско

Застраховка КАСКО е доброволна автомобилна застраховка предназначена да разшири обхвата на задължителното автомобилно застраховане.

Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите

... за причинените имуществени и неимуществени вреди на трети лица , свързани с притежаването или използването на моторни превозни средства.

Застраховка Пожар и други рискове

Застраховат се Индустриални и търговски сгради, както и Застраховка на жилища и домашно имущество постоянно или временно обитавани вили и къщи.

Застраховка на Имуществени интереси

Застраховка срещу Пожар и други рискове, катастрофични или обичайни природния явления, водещи до тотална загуба или частични повреди, според потребностите и индивидуален интерес на застрахованите лица, както и трети ползващи лица.