16-06-2017

Петър Андронов е новият главен изпълнителен директор и на ОББ. KBC Груп става най-голямата финансова група в България с общо 10 компании.

 

Днес, на първото Общо събрание на ОББ след придобиването й от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп, беше гласувана промяна на управленската структура на ОББ от едностепенна на двустепенна и бяха избрани членовете на Надзорния съвет на банката в състав: Люк Попелиер, Председател на Надзорния съвет, Вилeм Хютинг, Член на Надзорния съвет и Кристин Ван Рейсенгем, Член на Надзорния съвет. Тримата съставляват и Надзорния съвет на другата банка в групата на KBC Груп в България – СИБАНК.

След Общото събрание се проведе първото заседание на Надзорния съвет, който избра състава на новия Управителен съвет на ОББ. Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на ОББ ще бъде Петър Андронов, Кънтри мениджър на KBC Груп за България. Той ще съвместява двете си нови позиции в ОББ с вече заеманите от него ръководни позиции в СИБАНК. В състава на новия Управителен съвет на ОББ влизат още:

 • Кристоф Де Мил, Изпълнителен директор Финанси, ОББ
 • Франк Янсен, Изпълнителен директор Корпоративно банкиране и МСП, ОББ
 • Светла Георгиева, Изпълнителен директор Риск, ОББ
 • Теодор Маринов, Изпълнителен директор Реструктуриране и управление на кредитите, ОББ
 • Ивайло Матеев, Изпълнителен директор Операции, ОББ
 • В топ мениджмънта на ОББ ще бъде и Ян Суинен като търговски пълномощник на банката, а по-късно към него ще се присъедини и Христина Филипова като прокурист.

  Новият главен изпълнителен директор Петър Андронов разкри, че името на новата обединена банка след сливането на ОББ и СИБАНК ще бъде ОББ, като от днес се добавя запазения знак на KBC Груп в графичното изписване на ОББ. Той уточни, че за момента двете банки продължават да функционират като независими юридически лица и няма да последват значителни промени за клиентите преди оперативното им обединяване.

  С приключването на сделката за придобиването на ОББ, KBC Груп става най-голямата финансова група в България с 10 компании, покриващи пълния спектър от финансови услуги. Към досегашните СИБАНК и ДЗИ (с две дъщерни дружества), в Групата влизат още ОББ, Интерлийз (с две дъщерни дружества), ОББ Асет мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и 60% от ОББ Метлайф.

  Андронов обяви и новия мениджмънт на дъщерните дружества. Главен изпълнителен директор на Интерлийз ще бъде Рудолф Кипта, а Председател на Съвета на директорите на Интерлийз ще бъде Франк Янсен. Катина Пейчева ще продължи да заема настоящата си позиция на Изпълнителен директор на ОББ Асет мениджмънт, а за Председател на Съвета на директорите е избран Ян Суинен. Изпълнителен директор на ОББ Застрахователен брокер ще бъде Деян Аврамов, а Председател на Съвета на директорите – Франк Янсен. ОББ Факторинг ще се ръководи от Цветана Георгиева, която и понастоящем ръководи компанията. Коста Чолаков, който е Главен изпълнителен директор на ДЗИ, ще заеме и позицията Председател на Управителния съвет на ОББ Метлайф.