01-06-2017

Считано от 31.03.2017 г., кол центъра за обслужване на щети на ОББ Застрахователен Брокер има нов номер – 0700 20 811.