16-06-2017 ОББ ще бъде името на новата обединена банка след сливането на СИБАНК и ОББ

Петър Андронов е новият главен изпълнителен директор и на ОББ. KBC Груп става най-голямата финансова група в България с общо 10 компании

01-06-2017 КОЛ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Считано от 31.03.2017 г., кол центъра за обслужване на щети на ОББ Застрахователен Брокер има нов номер – 0700 20 811.