juliana_goceva
Юлиана Гоцева

Изпълнителен директор и член на Съвета на Директорите на ОББ Застрахователен брокер.