ОББ Застраховатлен брокер е дружество регистрирано на 07 Май 2007, ф.д. 5346/2007 на Софийски градски съд и регистрирано в Регистъра на Застрахователните Брокери по чл.30, ал.1, т.9 от Закона за Комисията за Финансов Надзор (Решение на КФН No. 579 – ЗБ / 23.04.2007), част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп.

 

НАШАТА МИСИЯ

Нашата мисия е да предоставяме висококачествени услуги на членовете на групата на KBC в България и нашите клиенти, за да защитаваме техните интереси и дейности, както и да осъществяваме взаимоизгодно сътрудничество с всички наши контрагенти/доставчици.

 

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ 

  • Качество
  • Последователност и надеждност
  • Нововъведения и продуктивност
  • Добросъвестност и почтеност
  • Човешки отношения
  • Лидерство

  

НАШАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

 

Да бъдем компания "Институция" с отличен имидж, с активна роля във финансовия и социален живот и лидер в развитието на местния пазар.
Нашата стратегия е: Прогрес, Еволюция и Развитие – лично и професионално.
Нашата доктрина: “Нашият най-голям конкурент е това, което бяхме вчера (нашето вчерашно Аз)”!