Име на термин Английско наименование Тълкуване на термин
Термин Term Дума, специализирана да назовава точно определено понятие в някоя научна област. (напр. географски термини).